Gå videre til innhold
Mazda Global Tech Forum 2017- Sammendrag

Pressemelding -

Mazda Global Tech Forum 2017- Sammendrag

Introduksjon

I august 2017 presenterte Mazda Motor Corporation sin langsiktige visjon for produktutvikling frem mot 2030 med programmet “Sustainable Zoom-Zoom 2030“.

Den nye visjonen forklarer hvordan Mazda vil løse problemer knyttet til mennesker, planeten og samfunnet ved å dyrke kjøreglede og lidenskapen for biler.

Det følgende er en oversikt over “Sustainable Zoom-Zoom 2030“, neste generasjons SKYACTIV-X motor og neste generasjons plattform som sammen representerer det første steget for å realisere denne visjonen.

1. Sustainable Zoom-Zoom 2030

Mazdas målsetting er å utvikle biler som er inspirerende å kjøre samtidig som de er miljømessig bærekraftige og til nytte for både mennesker og samfunnet.

Miljø

Mazda har et “brønn-til-hjul” perspektiv på hvordan man skal kutte utslipp av CO2. Det vil si at man tar hensyn til hele bilens livssyklus og ikke bare utslipp knyttet til kjøring av bilene.

Mazdas mål er å redusere sitt gjennomsnittlige CO2 utslipp med 50% innen 2030 og 90% innen 2050.

For å nå disse målene vil man for det første fokusere på å perfeksjonere forbrenningsmotoren ettersom denne vil drive majoriteten av biler på verdensbasis i lang tid fremover.

I tillegg vil man fra 2019 introdusere rene elbiler og og andre elektriske drivlinjer med fokus på utvalgte markeder hvor det er enten høy grad av ren kraft og/eller restriksjoner mot biler med forbrenningsmotor.

Samfunn

Mazda ønsker å skape verdi til samfunnet gjennom å bidra til ubegrenset mobilitet og sikkerhet for alle.

For å nå en målsetting om å eliminere trafikkulykker vil Mazda utvikle enda mer avanserte sikkerhetsteknologier i tråd med Mazdas proaktive sikkerhetsfilosofi. Fra 2018 vil Mazda fokusere på å standardisere sine avanserte i-ACTIVSENSE sikkerhetssystemer i stadig flere biler.

“Mazda Co-Pilot Concept”1 er et konsept for autonome biler som vil testes fra 2020, med ambisjoner om standardisering på alle modeller i 2025.

Mennesker

Mazda ønsker å forsterke sine kunders velbehag gjennom å kunne transportere seg på et miljøvennlig vis uten å gi avkall på kjøregleden. I tråd med dette Mazda vil fortsette å utvikle biler med sitt «Jinba Ittai»-konsept hvor bil og fører blir til ett, hvilket skaper merverdi for alle som liker å kjøre bil.

Man vil fortsatt benytte «KODO design» for å skape skjønnhet til glede for Mazda-eiere og alle som ser bilene.

2. SKYACTIV-X Next-Generation Engine

SKYACTIV-X er en ny egenutviklet bensinmotor fra Mazda som kombinerer de beste elementene fra bensin- og dieselmotorer. Gjennom å levere lavt forbruk, lave utslipp og høye ytelser både på effekt og akselerasjon er SKYACTIV-X motoren laget for å gi den gode kjøregleden Mazda ønsker å tilby sine kunder.

Teknologisk innovasjon

 • SKYACTIV-X er verdens første kommersielle bensinmotor til å benytte kompresjonstenning2 – det vil si at luft/drivstoffs-blandingen selvantennes når den komprimeres av stempelet.
 • En Mazda-utviklet forbrenningsmetode kalt Spark Controlled Compression Ignition (SCCI) omgår to hindere som tidligere har hindret kommersialisering av denne teknologien. Den maksimerer sonen hvor kompresjonstenning er mulig, og oppnår en sømløs overgang mellom kompresjonstenning og gnisttenning.

Egenskaper

 • Den nye forbrenningsmotoren kombinerer fordelene fra tradisjonelle bensin- og dieselmotorer, ved å tilby lavere utslipp og forbedret kraft og akselerasjon.
 • Kompresjonstenning og kompressor (supercharger) er tatt i bruk for å forbedre forbruk, sørge for bedret respons og øker dreiemoment med 10-30%3 over dagens SKYACTIV-G bensinmotor.
 • Kompresjonstenning muliggjør forbrenning av en veldig mager drivstoffblanding4 som forbedrer motorens effektivitet med 20-30%3 over dagens SKYACTIV-G motorer med samme motorvolum. SKYACTIV-X er like effektiv eller enda mer effektiv enn Mazdas siste dieselmotor, SKYACTIV-D.
 • Fordi det er høy effekt over et stort turtallsområde tillater motoren kjøring på et bredere utvalg girutvekslinger som bidrar til bedret drivstofforbruk og motorrespons.

3. Neste-Generasjon Platform

Mazdas neste-generasjons platform er utviklet med et forsterket fokus på det menneskeorienterte konseptet og dekk, hjuloppheng, karosseri og seter har blitt optimert for å skape best mulig samhandling og funksjonalitet. Den nye platformen er utviklet for å gi økt komfort, mindre utmattende kjøring og hjelpe føreren til optimal kroppslig balanse. Videre har man fokusert på å oppnå perfekt respons og samhandling med bilen slik at føreren får den ultimate Jinba Ittai-opplevelsen.

Egenskaper

Seter

 • Setene er redisignet for å holde bekkenet oppreist, hvilket gjør at ryggraden beholder sin naturlige S-kurve.
 • Setets struktur, setefester og flere andre deler er gjort stivere for å gi en direkte overføring av input fra bilens avfjærede masse til førerens kropp.

Karosseri

 • For å overføre input uten forsinkelse er karosseriet stivet opp sammenlignet med dagens karosseri. Diagonal stivhet er forbedret ved å binde sammen de avstivede elementene slik at de danner sammenhengende ringstrukturer i karosseriet.

Chassis

 • For å skape en smidig og korrekt overføring av input fra kjørebanen til den avfjærede massen har man optimalisert funksjonen til fjærsystem, dekk, bærearmer og foringer.

NVH

 • Områder utsatt for høy energibelastning er avhjulpet ved bruk av vibrasjonsdempere, ekstra avstivinger og andre effektive dempende strukturer.
 • Med utgangspunkt i hvordan mennesker opplever lyd har man bedret «stillhetens kvalitet» ved å kontrollere hvordan lyden forandrer seg over tid, og hvilken retning den kommer fra i tillegg til lydvolum.

1 Mazdas menneskeorienterte utviklingskonsept for autonom teknologi. Mennesker liker å kjøre bil, mens de revitaliseres mentalt og fysisk. Samtidig kjører bilen «virtuelt» med kontroll på førerens og bilens bevegelser. I uventede situasjoner, slik som plutselig tap av bevissthet, vil bilen overstyre føreren, kontakte nødtjenester og selv kjøre trygt frem til et sikkert sted.

2 Ifølge egne undersøkelser i august 2017.

3 Motoren er fortsatt under utvikling og oppgitte verdier kan endres.

4 Andelen drivstoff i forhold til andelen luft blir så lav at den ikke ville tenne i en konvensjonell tennplugg-motor.

Emner


Om Mazda Motor Norge

Mazda Motor Norges ble etablert med vikning fra 1.april 2004. Inntil da hadde Kolberg Motors hatt importen av Mazda til Norge siden de startet importen i 1967. Med Mazdas nye milenniumplan startet Mazda produksjon og lansering av en rekke helt nye Mazda modeller, først ut var Mazda6  i 2002 og deretter fulgte de andre modellene; Mazda2, Mazda3, Mazda RX-8, Mazda5 osv.

Relatert innhold