Gå videre til innhold
Mazda CX-50

Bilde -

Mazda CX-50

Mazda CX-50: Ny SUV for Nord-Amerika
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Mazda
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 2400 x 1600, 2.47 MB
Last ned

Emner

Kategorier

Relatert innhold